Vsak delodajalec mora v skladu z zakonom o varnosti in zdravja pri delu ZVZD-1, zagotoviti varno delovno okolje ter temu primerna strokovna usposabljanja.
Tomaž Drenik je strokovnjak na svojem področju z več kot 20 letnimi izkušnjami na področju varstva pri delu.

Vsak delodajalec mora v skladu z zakonom o varnosti in zdravja pri delu ZVZD-1, zagotoviti varno delovno okolje ter temu primerna strokovna usposabljanja.
Tomaž Drenik je strokovnjak na svojem področju z več kot 20 letnimi izkušnjami na področju varstva pri delu.

Vsak delodajalec mora v skladu z zakonom o varnosti in zdravja pri delu ZVZD-1, zagotoviti varno delovno okolje ter temu primerna strokovna usposabljanja.
Tomaž Drenik je strokovnjak na svojem področju z več kot 20 letnimi izkušnjami na področju varstva pri delu.

TMV Inžinering

Izvajamo
• USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU,
• USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH ZA VARSTVO PRED POŽAROM,
• USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO Z VILIČARJEM,
• USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO ZA UPRAVLJALCE STROJNIKE TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE,
• USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO Z MOTORNO ŽAGO,
• USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH IZ HIGIENE ŽIVIL IN NAČEL HACCP.

Izvajamo
• USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU,
• USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH ZA VARSTVO PRED POŽAROM,
• USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO Z VILIČARJEM,
• USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO ZA UPRAVLJALCE STROJNIKE TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE,
• USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO Z MOTORNO ŽAGO,
• USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH IZ HIGIENE ŽIVIL IN NAČEL HACCP.

Izvajamo
• USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU,
• USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH ZA VARSTVO PRED POŽAROM,
• USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO Z VILIČARJEM,
• USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO ZA UPRAVLJALCE STROJNIKE TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE,
• USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO Z MOTORNO ŽAGO,
• USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH IZ HIGIENE ŽIVIL IN NAČEL HACCP.

Za vsa morebitna vprašanja in informacije Vam je Tomaž Drenik na voljo na spodnjih naslovih:
• Email: tomaz.drenik@gmail.com
• Telefon: 070 621 330

Za vsa morebitna vprašanja in informacije Vam je Tomaž Drenik na voljo na spodnjih naslovih:
• Email: tomaz.drenik@gmail.com
• Telefon: 070 621 330

Za vsa morebitna vprašanja in informacije Vam je Tomaž Drenik na voljo na spodnjih naslovih:
• Email: tomaz.drenik@gmail.com
• Telefon: 070 621 330

previous arrow
next arrow
Slider

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age. Note: This popup can be deactivated from the backend or set on specific pages.